Gebruikte termen

Gebruikte termen

De termen beperking en handicap gebruiken we afwisselend. Hiermee bedoelen we ook chronische ziekte.

In de meeste gevallen bedoelen we ook ‘hij’ waar ‘zij’ staat.

We richten ons met dit platform uitsluitend op lichamelijke en psychische handicaps. We benadrukken dat we ons NIET richten op verstandelijke beperkingen.

Met ‘vip ouders’ bedoelen we blinde of slechtziende ouders. Vip is een veelgebruikte afkorting voor visually aimpaired person, of parent, in dit geval.