Steun zoeken is een kracht

Ellen Snijder is steunoudercoördinator bij Stichting Welzijn Hattem. Voor gezinnen die af en toe een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zoekt deze organisatie mensen die hun kind(eren) willen opvangen. In haar werk komt Ellen soms ook in contact met ouders met een beperking.

Welke ouders melden zich bij Steunouder?
“Dat is heel verschillend. De ene keer is het een alleenstaande vader of moeder, de andere keer zijn het ouders die samen door een zware periode gaan of ouders met een kind dat extra zorg nodig heeft. Wat deze ouders gemeen hebben, is dat ze allemaal wat tijd voor zichzelf nodig hebben om op te laden, zodat ze daarna weer goed voor hun kind(eren) kunnen zorgen. Ze hebben te weinig mensen in hun eigen netwerk die hen daarbij kunnen helpen. En het valt me op dat het voor alle ouders een grote stap is om bij ons aan te kloppen.”

Wat kan Steunouder voor deze ouders betekenen?
“Wij gaan op zoek naar een steungezin dat tijdelijk de ouders kan ondersteunen. Dit doen ze door één of twee dagdelen per week de kinderen op te vangen. Een moment waarop de ouders even kunnen bijslapen, aan zichzelf kunnen werken of een moment waarop het broertje of zusje zonder extra zorg even alle aandacht krijgt. Als steungezin vang je kinderen op én op die manier zorg je ervoor dat het hele gezin er weer tegenaan kan.”

Kom je dan ook veel in contact met ouders die een beperking hebben?
“Zeker niet, de eerste keer was toen iemand zich aanmeldde als steungezin. Tijdens onze eerste kennismaking vertelde de vrouw over haar niet aangeboren hersenletsel, NAH.”

Hoe was dat voor jou?
“Mijn eerste gedachte was oeps. Direct daarna bedacht ik dat iemand met een beperking zeker niet ongeschikt is voor alles wat komt kijken bij de zorg voor een kind. Ik besefte dat we vooral een goede match moesten maken. In ons gesprek bleek de vrouw al waardevolle bagage te hebben voor het opvangen van een kindje. Ze vertelde ook dat ze snel overprikkeld is. Een kind plaatsen dat van zichzelf heel druk is, zou dan niet de ideale match zijn. Toen ik werd benaderd met de vraag naar een ouder die kon helpen met voorlezen, zag ik wel die match. Ondertussen zijn de rollen omgedraaid. Dit gezin is zelf in blijde verwachting van een kindje. Ze zijn nu mogelijk vraaggezin. Mocht het straks fijn of helpend zijn als de moeder af en toe ondersteuning krijgt, dan gaan wij een mooie match voor hen proberen te maken.”

Wat hebben de vragen van ouders jou gebracht?
“Ik heb geleerd dat als je weet waar je beperkingen liggen, je ook weet waar je kracht ligt. Weten dat je mogelijk steun nodig hebt en weten waar je die kunt vinden, dat is zo’n kracht.”

Kun jij, als ouder, ook een steuntje in de rug gebruiken? Of zou jij steungezin willen worden? Kijk op https://www.steunouder.nl/waar of ze ook bij jou in de buurt zitten en meld je aan.