Thuis of ziekenhuis

Medische verloskamer in het ziekenhuis

Meestal is het mogelijk om alvast een rondleiding te krijgen in het ziekenhuis of kraamcentrum waar je wilt bevallen. Op die manier kom je straks niet ineens terecht in een vreemde omgeving. Het spreekt vanzelf dat je bij een thuisbevalling hoe dan ook in een vertrouwde omgeving bent, de weg weet en beschikt over het comfort van je eigen badkamer, bed, muziek, verlichting en andere spullen. Zeker als blinde of slechtziende kan dit een voordeel zijn.