Nieuwe fase

Vanaf de allereerste schooldag van je kind, gaat er ook voor jou als ouder een heel nieuwe wereld open. Een fase die vooraf heel veel vragen kan oproepen. Hoe gaan ouders en leraren naar mij als ouder kijken? Wordt mijn kind straks gepest? Mogen er vriendjes en vriendinnetjes bij ons komen spelen of hoe kan ik mijn steentje bijdragen op school. Heel logische vragen. Er zijn veel positieve verhalen te delen. Ouders geven vooral aan dat je zelf veel invloed hebt op de antwoorden.

Het kan al veel verschil maken om zelf het initiatief te nemen om je voor te stellen aan de juf en andere ouders, waarbij je kort je beperking toelicht. Praat met je kind om te ontdekken wat klasgenootjes zeggen of vragen. Bespreek met de juf of het mogelijk is dat je een keer in de klas over je beperking komt vertellen. Ook kun je het even benoemen tijdens de infoavond op school, waarmee je in één klap de wellicht onuitgesproken vragen van andere ouders uit de lucht haalt.